ประชุม ก.บ.ท.1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร