ขอเชิญร่วมอบรม “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการยกระดับทรัพย์สินทางปัญญา”


กำหนดการ : ดาวน์โหลด


ลงทะเบียน :

ประเภทหลักสูตร

ลิงค์

หลักสูตรผู้บริหาร

REGISTER

หลักสูตรอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

REGISTER